Wsparcie prawne dla branży transportowej

Polscy przedsiębiorcy od lat są liderami we wciąż rozwijającym się sektorze transportu, spedycji i logistyki. Nasza Kancelaria znając specyfikę branży odpowiada na potrzeby dynamicznie rozwijających się firm transportowych. Stawiamy na szybkie i skuteczne rozwiązania oraz dostępność dla naszych Klientów.

Obsługujemy: przewoźników krajowych i międzynarodowych, armatorów, właścicieli taboru kolejowego, firmy spedycyjne, centra logistyczne i magazynowe, a także managerów i pracowników przedsiębiorstw TSL.

Karolina Nowacka

adwokat

Jagoda Strzyżewska

adwokat

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm

 

Dla naszych klientów tworzymy idealne środowisko dla rozwoju ich firmy. Każdego dnia doradzamy im w bieżącej działalności, tworzymy niezbędne dokumenty i kontrakty, opiniujemy umowy zaproponowane przez kontrahentów. Stała współpraca z Kancelarią pozwala naszym klientom zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną działalnością i właściwie ukształtować ochronę własnych interesów w relacjach wewnętrznych jak
i zewnętrznych.

 

Z uwagi na specyfikę branży prowadzimy obsługę języku polskim, angielskim i niemieckim.

Audyty prawne

Przekształcenia działalności

Tworzenie dokumentacji transportowej

Umowy z kierowcami

Umowy z podwykonawcami

Opiniowanie umów ubezpieczeń

Umowy leasingu i wynajmu pojazdów

Szkolenia dla pracowników

Spory sądowe

Spory sądowe

W miarę możliwości staramy się rozwiązać sporne sytuacje Klientów jeszcze na etapie przedsądowym. Podejmujemy negocjacje i bierzemy udział w mediacjach reprezentując interesy naszych mocodawców. Gdy sytuacja tego wymaga formułujemy pozwy i reprezentujemy Klientów w sądzie, w tym między innymi w sprawach:

  • pracowniczych
  • dochodzenia należności
  • odszkodowawczych
  • karnych
  • administracyjnych

Prawo pracy

Zapłata kar umownych

Zaległy kurtaż

Rozliczenie wynagrodzenia i czasu pracy kierowców

Kary ITD

Mandaty i kary administracyjne

Wynagrodzenie za przechowanie towarów

Likwidacja szkód i dochodzenie roszczeń

Likwidacja szkód i dochodzenie roszczeń

W perspektywie lat, działając w branży transportowej, nie sposób uniknąć szkód: czy to w pojazdach, powierzonych ładunkach czy też nawet szkód osobowych. Branża TSL od lat jest kwalifikowana jako branża wysokiego ryzyka, dlatego szczególną uwagę przykładamy do właściwego ukształtowania ochrony ubezpieczeniowej naszych klientów, którą weryfikujemy nawet w przypadku współpracy z profesjonalnymi pośrednikami ubezpieczeniowymi. Wiemy jak ważne jest właściwe ukształtowanie ubezpieczenia OC Przewoźnika, OC Spedytora, OC działalności czy też polisy CARGO. Nadzorujemy zgłoszenie szkód i procesy ich likwidacji. Oceniamy odpowiedzialność naszych klientów za zdarzenia losowe, prowadzimy procesy reklamacyjne oraz dochodzimy roszczeń w procesach sądowych.

 

Szkody w ciągnikach i naczepach

Wynajem pojazdów zastępczych

Utracone korzyści

Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ładunku

Kradzież towarów

Kradzież pojazdu

Odpowiedzialność agenta lub brokera za niewłaściwą polisę ubezpieczeniową

Śmierć kierowcy

Uszkodzenie ciała przy załadunku

Szkody spowodowane przez wózki widłowe

Skontaktuj się

Mamy doświadczenie i pasję do rozwiązywania problemów prawnych. Świadczymy usługi w przejrzysty sposób – wiesz, co dla Ciebie robimy, dlaczego coś robimy i czego możesz się od nas spodziewać.

 

Zapraszamy do współpracy.

Karolina Nowacka

adwokat

Jagoda Strzyżewska

adwokat